Güneş Enerji Sistemleri (GES)

Bir güneş enerjisi paneli; kabaca cam muhafaza ünitesi, silikon hücreleri, metal çerçeve ve panel üzerinde oluşan elektrik akımını aktarmak için kullanılan doğrusal akım ve alternatif akım kablolarından oluşur. Işık bir silikon hücresine çarptığında silikon hücrelerinin üzerindeki elektronların harekete geçmesine neden olarak elektrik akımının akışını başlatır. Silikon, güneş ışığını emmesine ve kullanılabilir elektriğe dönüştürmesine izin veren iletken özelliklere sahip bir ametaldir. Elde edilen güneş enerjisi ile bir doğru akım oluşur. Ve böylece buzdolabı, televizyon, şarj aleti gibi elektronik cihazları çalıştırabilirsiniz.