İşletme Bakım

Bir tesiste elektro-mekanik sistemlerin yatırım maliyeti oldukça büyüktür, ancak tesis işletmeye alındıktan sonra sistemlerin uzun yıllar arıza vermeden maksimum verimle, minimum maliyetle, ekonomik olarak çalışması için gerekli olan periyodik bakımlar çoğu zaman ihmal edilmektedir. Böylece tesis kurulduktan belli bir işletme süresinden sonra arızalar baş göstermekte ve sadece arızayı gidermek için önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Çoğu zaman bakım yetersizliğinden dolayı tesiste oluşan plansız kesintiler verimliliğin azalmasına, tesisin zarara uğramasına ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır.

Tüm bunlara; bakım-onarım faaliyetlerinin belirli bir disipline bağlı kalınmaması sonucu meydana gelen arızalara ait, malzeme ve servis fatura bedelleri eklendiğinde kayıp her zaman tesis yönetimlerinin planladığından fazla olmaktadır. İşletme ve bakımların bir program dahilinde yürütülmesi ile tesislerde (Enerji-İşgücü) elektrik, su , yakıt, yedek parça, iş gücünün kullanımı gibi kalemlerde çok büyük miktarlarda tasarruf yapılabilir.